Мэдээ

“Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийн удирдлагын баг ирж туршлага солилцлоо.

2017оны 01.19-ний өдөр “Эрдэнэтийн ДЦС”ТӨХК-ийн  удирдлагын баг манай компанийн бүтээмж, чанарын менежментийн үйл ажиллагааны талаар туршлага судалж хамтран ажиллалаа