Мэдээ

“Элэгний В вирусийн халдвараас сэргийлье” эрүүл мэндийн өдөрлөг “ДДЦС” ТӨХК-д боллоо

Дархан-Уул аймагт 2016 онд 294 хорт хавдрын шинэ тохиолдол оношлогдсоны 36,7 хувийг элэгний хавдар дангаараа эзэлж байна. Шинээр бүртгэгдсэн хорт хавдрын 155 нь буюу 52 хувь нь 40-65 насныхан байгаа бөгөөд үүний 63 нь буюу 58 хувь нь элэгний хорт хавдартай, 2016 онд элэгний хорт хавдраар 83 хүн нас баржээ. Иймд “Элэгний В вирусийн халдвараас сэргийлье” эрүүл мэндийн өдөрлөг “ДДЦС” ТӨХК-д өнөөдөр /2017.05.26/ болж Элэгний В вирусийн халдвараас сэргийлэх мэдлэг дадлагыг олгох дархлаажуулалтыг хийлээ. Хепатитын В вирусийн халдвараас сэргийлэх, түүнээс үүдэлтэй элэгний хатуурал, элэгний хорт хавдраас сэргийлэх зорилготой “Элэгний В вирусийн халдвараас сэргийлье” эрүүл мэндийн өдөрлөгийг явууллаа. “Дархан Дулааны Цахилгаан станц” ТӨХК –д өнөөдрийн байдлаар 400 гаруй ажилтан албан хаагч ажилладаг бөгөөд В вирусгүй 397 ажилтан албан хаагчдад вакциныг хийлээ. Энэхүү вакциныг 3-н үе шаттайгаар явуулдаг бөгөөд эхнийх нь өнөөдөр хийгдэж байгаа бол 1 сарын сарын дахин нэг туныг түүний дараагаар 5-н сарын дараа сүүлийн тун вакциныг хийлгэх ажээ. Хепатитын В вирусийн халдвараас сэргийлэх сайн дурын дархлаажуулалтын 3-н тунгаар дархлаажуулж В вирусийн халдвараас сэргийлэх мэдлэг хандлагатай болж байгаагаараа энэхүү өдөрлөгийн ач холбогдол оршиж байна.