Мэдээ

Дотоод аудиторын эрх олгох сургалтанд хамрагдав.

Чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартад шилжих ажлын хүрээнд 2017 оны 10-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд Стандарт, хэмжил зүйн газраас зохион байгуулсан дотоод аудиторын эрх олгох сургалтанд 10 ажилтан хамрагдаж гэрчилгээ авлаа. Цаашид ISO 9001:2015 шаардлагын сургалтыг үе шаттайгаар нийт ажилтнуудад зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

1