Мэдээ

ОНЫ ШИЛДГИЙН ШИЛДЭГ ГРАН-ПРИ АЖИЛ ОЛГОГЧ БАЙГУУЛЛАГА

ДДЦС ТӨХК нь 2018 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Дархан-Уул аймгийн Ажил Олгогч Эздийн Нэгдсэн Холбооны “ОНЫ ШИЛДГИЙН ШИЛДЭГ ГРАН-ПРИ АЖИЛ ОЛГОГЧ БАЙГУУЛЛАГА”-аар шалгарлаа.IMG_0200