Мэдээ

Шинэ жилийн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ

2018 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдөр ДДЦС ТӨХК-ийн хамт олон 2018 оны ажил, амжилтаа дүгнэж, шилдэгүүдээ шалгаруулан Шинэ жилийн баяраа тэмдэглэн өнгөрүүллээ.