Мэдээ

2019 оны хамтын гэрээ байгууллаа

2019 оны 04-р сарын 12-ны өдөр ДДЦС ТӨХК-ийн захиргаа болон тус компанийн дэргэдэх Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хооронд 2019 оны хамтын гэрээгээ амжилттай байгууллаа.