Мэдээ

Эрүүл мэндийн үзлэг явагдлаа.

2019 оны 04 сарын 13-наас 04 сарын 20-ны өдрүүдэд Эрүүл мэндийн сайдын 340 тоот тушаалын дагуу ДДЦС ТӨХК-ийн зүгээс ХАБЭАТ-тэй хамтарч нийт ажилтануудаа хугацаат эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамрууллаа. Үзлэгт нийт ажилтнуудын 94.7% буюу 451 ажилтан хамрагдсан байна.