Мэдээ

ЭЭЛЖИТ ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЛЭЭ

2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр ДДЦС ТӨХК-ийн ажилтанууд хаврын ээлжит бүх нийтийн их цэвэрлэгээ хийлээ.