Мэдээ

Дэвшилтэт технологи, инноваци, үр ашиг сэдэв илтгэлийн уралдаан зохион байгуулагдав.

Түлш эрчим хүчний албаны гамшгаас хамгаалах команд штабын дадлага сургууль

МОД ТАРЬЛАА.