Чанар, бүтээмжийн мэдээ

Эрдэнэт үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станцын ажилтнууд туршлага солилцлоо.

Компанийн бүтээмж чанарын менежментийн хороо, багууд үйл ажиллагаагаа хэлэлцлээ

“Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийн удирдлагын баг ирж туршлага солилцлоо.

Дархан Төмөрлөгийн Үйлдвэрийн бүтээмжийн зөвлөлийн удирдлагын багтай хамтран ажиллалаа

Чанарын менежер Б.Сэлэнгэ Малайз улсад сургалтанд хамрагдлаа

Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны магадлах аудитанд хамрагдлаа.

Компанийн удирдах ажилтнууд “ISO9001 ЧУТ, удирдлагын манлайлал” сургалтанд хамрагдав