Чанар, бүтээмжийн мэдээ

Чанарын менежер Б.Сэлэнгэ Малайз улсад сургалтанд хамрагдлаа

Чанарын Удирдлагын Тогтолцооны магадлах аудитанд хамрагдлаа.

Компанийн удирдах ажилтнууд “ISO9001 ЧУТ, удирдлагын манлайлал” сургалтанд хамрагдав

ЗДТГ-ын хамт олон Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх хүрээнд туршлага судлав

“Даланзадгадын Дулааны Цахилгаан Станц” ТӨХК-ийн хамт олон ирж туршлага судлав