Л.Балт

Турбин цехийн дарга Л.Балтын ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Balt

  • Ургийн овог: ТҮМЭН ХОНЬТ
  • Эцгийн нэр: ЛХАГВАСҮРЭН
  • Нэр: БАЛТ
  • Төрсөн огноо: 1970.10.11
  • Мэргэжил: ДУЛААНЫ ИНЖЕНЕР
  • Урьд нь ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа газар: