Илтгэлүүд

Эрдэм шинжилгээний илтгэлүүд

1 Дулааны эрчим хүчний түгээлтийн хяналт мэдээллийн систем       /”ДДЦС” ТӨХК.   МУ –ын Зөвлөх инженер В.Даваажав, Програм хангамжийн инженер О.Сэргэлэн, Програм хангамжийн инженер С.Мөнхбилэг/ Татаж авах
2 Бүтээмжид суурилсан Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн туршлага  /ДДЦС ТӨХК. ДХХА цехийн дарга В.Даваажав/ Татаж авах
3 ЗУУХНЫ ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН НӨӨЦ БҮХИЙ (REDUNDANT) СИСТЕМ  /ДДЦС ТӨХК. ДХХА цехийн дарга В.Даваажав, Техник хяналтын инженер З.Батмандах, Програм хангамжийн инженер Д.Батхүү/ Татаж авах