ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

ТУЗ-ийн дарга, гишүүд Албан тушаал Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга Б.Сугар ЭХЯ-ны хэлтсийн дарга ТӨБЗГ-ын 2016.09.20-ны өдрийн 2 тоот тогтоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн В.Дарханбаатар ТӨБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн
3 ТУЗ-ийн гишүүн Т.Санчиргарав ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн
4 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Отгонцэцэг ЭХЯ-ны мэргэжилтэн
5 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ерэн-Өлзий ЭХЯ-ны ахлах мэргэжилтэн
6 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Баттөмөр ЭХЯ-ны мэргэжилтэн
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Сандуйжав Хувиараа ажил эрхлэгч ХЭХ-ын 2016.05.23-ны өдрийн 6 тоот тогтоол
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Ганчимэг Балхан аудит ХХК-д аудитор
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Бямбасүрэн Жи нэт ХХК ня-бо
ТУЗ-ийн дарга, гишүүд  Утасны дугаар Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга 1. Л.Ганхуяг /ЭХЯ-ны ЭХХ-ийн дарга/ 99025225 ХЭХ-ын 2016.04.29-ны өдрийн 1 тоот тогтоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн 2.Х.Авирмэд /ЭХЯ-ны ЭХБХЗГ-ын мэргэжилтэн/ 88118289
3 ТУЗ-ийн гишүүн 3. Ж.Жанарбаатар /ЭХЯ-ны ахлах мэргэжилтэн/ 99999422
4 ТУЗ-ийн гишүүн 4. Л.Мөнхцог /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/ 91916133
5 ТУЗ-ийн гишүүн 5. Мижиддорж Санжаадорж  /Сангийн яамны мэргэжилтэн/ 99190219
6 ТУЗ-ийн гишүүн 6. Д.Ган-Эрдэнэ  /СЯ-ны ахлах мэргэжилтэн/ 88115349
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 7.Б.Сандуйжав  /хувиараа ажил эрхлэгч/ 88090588 ХЭХ-ын 2016.05.23-ны өдрийн 6 тоот тогтоол
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 8.Очиржав Ганчимэг /Балхан аудит ХХК-д аудитор/ 99291998
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 9.Адъяа Бямбасүрэн  /Жи нэт ХХК ня-бо/ 99088399
ТУЗ-ийн дарга, гишүүд  Утасны дугаар Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга 1.Ц.Баярбаатар  /ЭХЯ-ны ЭХБХЗГ-ын дарга/ 91927359 ХЭХ-ын 2013.06.14-ны өдрийн 06 тоот тогтоол /6-р сарын 13-ны өдрөөс/     ТӨХ-ны 2013.06.13 оны 363 тоот тогтоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн 2.Х.Авирмэд  /ЭХЯ-ны ЭХБХЗГ-ын мэргэжилтэн/ 88118289
3 ТУЗ-ийн гишүүн 3. Ц.Мөнхжаргал  /ТӨХ-ны мэргэжилтэн/ 99104499 ТӨХ-ны 2015.11.26-ны өдрийн 744 дугаар тогтоол
4 ТУЗ-ийн гишүүн 5. Мижиддорж Санжаадорж /Сангийн яамны мэргэжилтэн/ 99190219 Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 205 дугаар тогтоол
5 ТУЗ-ийн гишүүн 6. Д.Болдмягмар /МДемос ХХК-ийн захирал/ 98113703 ТӨХ-ны 2015.04.23-ны өдрийн 242 дугаар тогтоол
6 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 7.Б.Сандуйжав /ЭХ-ний инженерүүдийн холбооны н/б-ийн дарга/ 88090588 ХЭХ-ын 2013.04.22-ны өдрийн 05 тоот тогтоол
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 8.Адъяа Бямбасүрэн /Жи нэт ХХК ня-бо/ 88118269 ХЭХ-ын 2013.12.23-ны өдрийн 05 тоот тогтоол
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 9.Вандан  Мягмарсүрэн /Монскан ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/ 98111921
ТУЗ-ийн дарга, гишүүд  Утасны дугаар Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга 1.Ц.Баярбаатар /ЭХЯ-ны ЭХБХЗГ-ын дарга/ 91927359 ХЭХ-ын 2013.06.14-ны өдрийн 06 тоот тогтоол /6-р сарын 13-ны өдрөөс/     ТӨХ-ны 2013.06.13 оны 363 тоот тогтоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн 2.Х.Авирмэд   /ЭХЯ-ны ЭХБХЗГ-ын мэргэжилтэн/ 88118289
3 ТУЗ-ийн гишүүн 3. Ц.Одмаа /ТӨХ-ны газрын дарга/ 99101525 Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 3-р сарын 26-ны өдрийн 205 дугаар тогтоол
4 ТУЗ-ийн гишүүн 4. Пүрэвдорж Баясгалан /аж үйлдвэрийн яамны мэргэжилтэн/ 95958488
5 ТУЗ-ийн гишүүн 5. Мижиддорж Санжаадорж /Сангийн яамны мэргэжилтэн/ 99190219
6 ТУЗ-ийн гишүүн 6. Д.Болдмягмар /МДемос ХХК-ийн захирал/ 98113703 ТӨХ-ны 2015.04.23-ны өдрийн 242 дугаар тогтоол
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 7.Б.Сандуйжав /ЭХ-ний инженерүүдийн холбооны н/б-ийн дарга/ 88090588 ХЭХ-ын 2013.04.22-ны өдрийн 05 тоот тогтоол
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 8.Ш.Сономдагва /Хөшигтийн хөндийн нисэх буудал төслийн ажилтан/ 99091018
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 8.Адъяа Бямбасүрэн /Жи нэт ХХК ня-бо/ 99088399 ХЭХ-ын 2013.12.23-ны өдрийн 05 тоот тогтоол
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн 9.Вандан  Мягмарсүрэн  /Монскан ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал/ 98111921