ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

ТУЗ-ийн дарга, гишүүд Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга Б.Сандуйжав /ЭХЯ-ны газрын дарга/ ТӨБЗГ-ын 2017.07.05-ны өдрийн 304 дүгээр тотгоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Отгонцэцэг /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/ ТӨБЗГ-ын 2016.09.20-ны өдрийн 02 дугаар тогтоол
3 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ерэн-Өлзий /ЭХЯ-ны ахлах мэргэжилтэн/
4 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Баттөмөр /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/
5 ТУЗ-ийн гишүүн В.Дарханбаатар /ТӨБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн/
6 ТУЗ-ийн гишүүн Т.Санчиргарав /ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн/
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Сандуйжав /тэтгэвэрт/ ТӨБЗГ-ын 2017.04.25-ны өдрийн 196 дугаар тогтоол /2017.05.10-ны өдрөөс/
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Очиржав Ганчимэг /Балхан аудит ХХК-д аудитор/
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дорждэрэм /ДУА-ийн НАҮГ-ын дарга/