ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

ТУЗ-ийн дарга, гишүүд Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга Б.Сандуйжав /ЭХЯ-ны газрын дарга/ ТӨБЗГ-ын 2018.06.04-ны өдрийн 225 дугаар тогтоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Отгонцэцэг /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/
3 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Баттөмөр /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/
4 ТУЗ-ийн гишүүн В.Дарханбаатар /ТӨБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн/
5 ТУЗ-ийн гишүүн Т.Санчиргарав /ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн/
6 ТУЗ-ийн гишүүн С.Баясгалан ТӨБЗГ-ын 2018.07.02-ны өдрийн 235 дугаар тогтоол
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Очиржав Ганчимэг /Балхан аудит ХХК-д аудитор/ ТӨБЗГ-ын 2018.05.31-ны өдрийн 223 дугаар тогтоол
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.Дорждэрэм /ДУА-ийн НАҮГ-ын дарга/
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Жаргалсайхан “Стандарт стийл” ХХК-ийн захирал