В.Даваажав

ДХХА цехийн дарга В.Даваажавын ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

dhha1

  • Ургийн овог: УРЧУУД
  • Эцгийн нэр: ВАНЧИГ
  • Нэр: ДАВААЖАВ
  • Төрсөн огноо: 1959.08.01
  • Мэргэжил: Мэдээлэл, хэмжилзүйн инженер
  • Урьд нь ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа газар: