Д.Жагварал

Инженерийн албаны дарга Д.Жагварал-ЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

ea1

  • Ургийн овог:
  • Эцгийн нэр: ДУХАА
  • Нэр: ЖАГВАРАЛ
  • Төрсөн огноо: 1969.03.15
  • Мэргэжил: ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
  • Урьд нь ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа газар: