Х.Алтангэрэл

Хяналтын хэлтсийн дарга Х.алтангэрэлийн ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Hyanalt1

  • Ургийн овог: АДИМ
  • Эцгийн нэр: ХИШГЭЭ
  • Нэр: АЛТАНГЭРЭЛ
  • Төрсөн огноо: 1976.03.13
  • Мэргэжил: ЦАХИЛГААНЫ ИНЖЕНЕР
  • Урьд нь ажиллаж байсан болон одоо ажиллаж байгаа газар: