Monthly Archives : February 2014

buteemj3

МБТ-ийн ерөнхий эксперт Б.Энхзулын сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

2014 оны 2-р сарын 18 ны өдөр  УБ хотын МБТ-ийн ерөнхий эксперт Б. Энхзулийн “Бүтээмжийн хэмжилт, Процессийн хандлага “сэдэвт сургалтанд компанийн  30 ИТА нар идэвхтэй оролцож   бүтээмж-чанарын удирдлагын тогтолцоо болон үйл явцын зураглал, диаграммын талаар зохих мэдлэгээ сайжруулав.