Үйлдвэрийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах, 2014-2015 оны өвлийн их ачааллыг амжилттай давах, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, байнгын ажиллагаатай байдаг тоног төхөөрөмж, шугам хоолойн засвар зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэх, шинэчлэлийн ажилтай уялдуулан таслалт, холболтууд хийхийн тулд 2014 оны ээлжит бүрэн зогсолтыг Эрчим хүчний салбарын 05 сарын 07-ны техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрийн дагуу 06 сарын 09-нөөс эхэллээ.

Цех, хэсгүүд 274 нэр төрлийн ажлыг 06 сарын 09-нөөс 12-ний хооронд хийж гүйцэтгэх юм.