Monthly Archives : July 2014

БНЭУ-д болсон “Energy audit & energy efficiency” олон улсын сургалтанд ИА-ны тооцооны инженер Я.Ганхуяг амжилттай хамрагдав

АББ-ын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан  2014 оны 6.01-06.11-ны өдрүүдэд   Энэтхэг улсад болcон   “Energy audit & energy efficiency” сэдэвт олон улсын сургалтанд Инженерийн албаны тооцооны инженер Я.Ганхуяг хамрагдаад ирлээ.