Monthly Archives : September 2014

1 жилийн болзолт уралдаан зарлалаа

Компанийн 50 жилийн ойн үйл ажиллагааг угтсан өндөр бүтээлийн 1 жилийн хугацаатай болзолт уралдааныг 2014-09-25-наас 2015-09-25 -ны өдрийг хүртэл 3 үе шаттайгаар зарласан.

Уралдааны талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТАТАХ ХОЛБООС дээр дарж татаж авч танилцана уу