Monthly Archives : October 2014

10532682_1578300015726530_8256417662461249186_o

НӨХӨРЛӨЛ-2014 тэмцээнд түрүүллээ

2014 оны 10 сарын 24-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн 11 аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын анхны тусламжийн нөхөрлөлүүдийн дунд зохиогдсон НӨХӨРЛӨЛ-2014 тэмцээнд амжилттай оролцож, түрүүлэн цомын эзэд боллоо.