Monthly Archives : November 2014

Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан зохиогдсон онол практикийн хурал боллоо

2014 оны 11-р сарын 13-ны өдөр Дэлхийн чанарын өдрийг тохиолдуулан Дархан-Уул аймгийн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсээс зохион байгуулсан “Чанартай дэлхийг цогцлооё”сэдэвт онол практикийн хуралд ХТХНХ-ийн дарга В.Даваажав илтгэл тавьж 2-р байранд орж амжилт үзүүлэв.

50 жилийн ойн уриа, энгэрийн тэмдэг, лого болон сурталчилгааны самбарын анонсны загвар шалгаруулах уралдаан зарлалаа

Уралдааны болзол:

НЭГ. Зорилго

1.1 Уралдаан нь компанийн 50 жилийн түүхэн замнал, ахмад үеийн хөдөлмөр бүтээл, компанийн соёл, үнэт зүйл, хөгжлийн үе шатуудыг залуу үед таниулах олон нийтэд сурталчилах зорилготой.

Дотоод аудиторын сургалт явагдлаа

2014 оны 10 сарын 28-29 ны өдөр Чанарын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжилт, үр нөлөөг үнэлэх ISO 9001-ийн зөвлөх, тэргүүлэх аудитор багшаар чанарын дотоод аудиторын 2 өдрийн онол практикийн сургалтанд 26  ажилтан хамрагдаж аудит явуулах эрхтэй болов.