Monthly Archives : July 2015

Булган аймгийн ЗДТГ, Эрчим хүчний байгууллагын ажилтнууд ирж туршлага судаллаа

2015 оны 07 сарын 03-ны өдөр Булган аймгийн ЗДТГ, Эрчим хүчний байгууллагын удирдах ажилтнууд ирж манай компанийн бүтээмж, ISO 9001, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага судлав.