Monthly Archives : December 2015

Азийн бүтээмжийн байгууллагын ISO9001 сургалтанд хамрагдав

Япон улсын Токио хотод 2015 оны 12 сарын 21-25-ны өдрүүдэд ISO9001 ЧУТ сэдвээр Азийн бүтээмжийн байгууллага, Монголын бүтээмжийн төвийн хамтран зохион байгуулсан сертификат олгох сургалт, семинарт манай компанийн Цахилгаан цехийн инженер З.Цогт-Эрдэнэ, Зуухан цехийн ашиглалтын инженер Н.Отгонбаатар, Түлш дамжуулах цехийн ашиглалтын инженер Д.Бадамгарав нар амжилттай оролцлоо. Тус сургалтанд нийт 8 байгууллагын 18 ажилтан оролцсон.

Улаанбаатар хотын “МАКС” группийн хамт олон ирж туршлага судлав

2015 оны 12 сарын 09-ний өдөр Улаанбаатар хотын “Макс” группийн бүтээмж, чанарын багийн ажилтнууд манай компанийн бүтээмж, чанарын удирдлагын тогтолцоо, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцаж хамтран ажиллав.