Monthly Archives : September 2016

Чанарын менежер Б.Сэлэнгэ Малайз улсад сургалтанд хамрагдлаа

Манай компанийн чанарын менежер Б.Сэлэнгэ  Монголын Бүтээмжийн төвөөс зохион байгуулсан Азийн бүтээмжийн байгууллагын тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдан Малайз улсад бүтээмжийн ахисан түвшний сургалтанд 2016 оны 8 сарын 07-26-ны өдрүүдэд амжилттай хамрагдлаа.