Monthly Archives : June 2018

ISO 9001:2015 Чанарын сертификат гардан авлаа

2018 оны 06-р сарын 13-14-ны өдрүүдэд хийгдсэн Стандарт хэмжилзүйн газрын баталгаажуулалтын аудитын дүгнэлт, СХЗГ-ын Бүтээгдэхүүн, тогтолцооны баталгаажуулалтын газрын Баталгаажуулалтын зөвлөлийн 4-р хурлын шийдвэрийн дагуу Дарханы Дулааны Цахилгаан Станц ТӨХК-ийн цахилгаан болон дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлд Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлсэн тул гэрчилгээ олгов.