Monthly Archives : June 2019

ТАЛАРХАЛ

ДДЦС ТӨХК-ийн Зуухан цехийн горимын техникч Ч.Хүрэлсүхийн ач охин А.Ариунхүслэнгийн эмчилгээ амжилттай болж эрүүл саруул болсонд нь компанийн хамт олны өмнөөс чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.