Monthly Archives : September 2019

МОНГОЛЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН

Монголын эрчим хүчний салбарын “2019-2020 оны өвлийн их ачааллын горим ажиллагаа” сэдэвт Ерөнхий инженерүүдийн зөвлөгөөн энэ сарын 19-20-ны өдрүүдэд Дарханы дулааны цахилгаан станцад болж байна. Уг зөвлөгөөнийг Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Насантогтох удирдан явуулж байна. Зөвлөгөөнөөр Төвийн бүс, Дорнод бүс, Баруун бүс, Өмнөд бүс болон Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системийн өвлийн их ачааллын горим ажиллагааны талаар хэлэлцэж байна.

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕРҮҮДИЙН ЗӨВЛӨГӨӨН

Монголын эрчим хүчний салбарын “2019-2020 ОНЫ ӨВЛИЙН ИХ АЧААЛЛЫН ГОРИМ АЖИЛЛАГАА” сэдэвт Ерөнхий инженерүүдийн зөвлөгөөн энэ сарын 19-20-ны өдрүүдэд Дарханы дулааны цахилгаан станцад болж байна. Уг зөвлөгөөнийг Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга Б.Насантогтох удирдан явуулж байна. Зөвлөгөөнөөр Төвийн бүс, Дорнод бүс, Баруун бүс, Өмнөд бүс болон Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системийн өвлийн их ачааллын горим ажиллагааны талаар хэлэлцлээ.