Monthly Archives : January 2020

Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэхээр туршлага солилцов.

2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын засаг даргын тамгын газар 2020 оны үйл ажиллагаандаа Чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001 стандартыг нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаатай холбогдуулан манай байгууллагын Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 нэвтрүүлсэн байдалтай туршлага солилцов.