Monthly Archives : December 2020

“ДДЦС” ТӨХК-ИЙН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020 оны 12-р сарын 09-ний өдөр Дархан-Уул аймгийн Онцгой комиссын шийдвэрээр ДДЦС ТӨХК-ийн мэргэжлийн анги 7 хүнтэй баг гарган Дархан-Уул аймгийн 11, 12, 13-р багийн нийт 24 байр, 90 орц 3900м2 талбайг буюу нийт талбайн 60%-г ариутгалаа.
Маргааш буюу 12-р сарын 10-ны өдөр ариутгал, халдваргүйжүүлэх ажил үргэлжилнэ.