Мэдээ

Туршлага солилцлоо

2020 оны 09-р сарын 09-ний өдөр Дархан Минж ХХК-ийн удирдлагууд Бүтээмж дээшлүүлэх арга хэрэгсэл, Ажлын байрны соёл -5С-ийн ажилтай танилцаж туршлага судлав.