Мэдээ

Хараа голын эрэг дагуух газруудаар цэвэрлэгээ хийлээ.

2020 оны 09–р сарын 30-ны өдөр Хараа голын эргийн дагуух ахуйн хог хаягдлыг цэвэрлэх ажлыг компанийн алба, хэлтэс, цехийн 60 ажилтан, албан хаагч, ачааны 2 автомашин, суудлын УАЗ-469 машин, хүн тээврийн 2 автобусаар байгууллага өөрийн хөрөнгө хүчээр бүрэн зохион байгуулж, Хараа голын  “Станцын тохой” орчмын талбайгаас 2 ачааны автомашин хогийг ачиж хогийн цэгт буулгав.