Мэдээ

АСТ тэмцээн зохион байгууллаа.

2020.10.23-ны өдөр ашиглалтын 4 ээлжийн дунд АСТ тэмцээнийг Хяналтын хэлтсээс зохион байгууллаа. Уг тэмцээнд амжилт гаргаж 1-р байрыг Х.Мөнхсаруул ахлагчтай III ээлжийн хамт олон, 2-р байрыг Г.Ууганбаяр ахлагчтай I ээлжийн хамт олон эзэллээ. Тэмцээнд идэвх санаачлагатай оролцсон ашиглалтын ажилчдадаа баярлалаа.