Дүрэм, журмууд

Компанийн дүрэм, журам, төлөвлөгөөнүүд

1 Компанийн дүрэм Татаж авах
2 Компанийн стратеги төлөвлөгөө Татаж авах
3 Компанийн хүний нөөцийн стратеги төлөвлөгөө Татаж авах
4 Компанийн дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам Татаж авах
5 ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ, ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ Татаж авах
6 Өргөдөл гомдол хүлээж авах, шийдвэрлэх журам Татаж авах
7 Иргэдийг ажилд сонгон шалгаруулж авах журам Татаж авах
8 Эрчим хүчний тухай хууль Татаж авах
9 Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль Татаж авах
10 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль Татаж авах