Тендер, худалдан авалт

тендер, худалдан авалт

Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр: Ц.Энхбаатар

Холбоо барих утасны дугаар: 9908 0085

  Тендерийн нэр Хугацаа Төсөвт өртөг /сая төг/ Тухайн онд санхүүжүүлэх нь Тендер зарлах огноо Хүлээж авах эцсийн хугацаа Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо Гэрээ байгуулах огноо Шалгарсан оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулсан үндэслэл Шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл Шалгарч чадаагүй шалтгаан, нөхцөл, хуулийн үндэслэл
эхлэх дуусах
1 Бульдозер LIEBHERR-734-1ш          525,000,000      509,860,000 2015.02.13 2015.03.18 2015.04.07 2015.04.16 Моннис интернэшнл ХХК гадаад, дотоод худалдаа, автомашин, хүнд механизмын импорт Техникийн тодорхойлолт бүрэн хангасан, үнийн санал нь захиалагчийн төлөвлөсөн хөрөнгөд багтсан. Люкс констракшн ХХК гадаад худалдаа, жимс, жимсгэнэ мод үржүүлэг, барилгын засвар, засал Техникийн тодорхойлолтод заасан 16 үзүүлэлтээс 6-г хангасан.
2 Том оврын автобус (Хьюндай Аэросити) 1ш          265,000,000      263,500,000 2015.04.21 Өсөх урам ХХК нь барилга угсралтын ажил, сантехник, цахилгааны засвар үйлчилгээ, авто замын барилга, гадаад, дотоод худалдааны үл ажиллагаа эрхэлдэг. Техникийн тодорхойлолт бүрэн хангасан, үнийн санал нь захиалагчийн төлөвлөсөн хөрөнгөд багтсан. Хьюндай Моторс монгол ХХК-БНСУ-с автобус, автомашин нийлүүлдэг. Топ транс интернэйшнл гадаад худалдаа, автомашинаар ачаа тээвэрлэх Хьюндай Моторс монгол ХХК-техникийн тодорхойлолтод нийцсэн боловч харьцуулах үнэ өндөр. Топ транс интернэйшнл ХХК-2013 оны автобус санал болгосон, аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй.
3 Вакуум таслуур тавих-ВГГ-10-4000-63 3ш          660,000,000                  
4 Хуурай салгуур-РВК-10/4000-33ком          232,000,000                  
5 ТГ-1 их засвар     1,200,000,000 1,181,820,000 2015.02.17 2015.03.20 2015.04.22 2015.05.15 УБ хотын барилга, зам гүүрийн корпораци ХХК, Харбин HAQI цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж компанийн түншлэл. 0.4-35кв-ийн цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ: 0.7-40кгх/см2 даралтат савны угсралт, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ УБ хотын барилга, зам гүүрийн корпораци ХХК, Харбин HAQI цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж компанийн түншлэлийн ирүүлсэн тендер техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангасан. Хасвуу ХХК нь 0.7-40кгх/см2 даралтат савны угсралт, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ, гадаад худалдаа, машин тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийн худалдаа. Их бага хонгор ХХК-Эрчим хүчний тоноглол засвар, угсралт, эргэх механизмын тооцоо, 40кгх/см2 -с дээш даралттай тоноглолын засвар, түүний туршилт тохируулга. Восток-Энергомонтаж ХХК- Эрчим хүчний засвар монтаж, 40кгх/см2 -с дээш даралттай тоноглолын засвар, түүний туршилт тохируулга. МЗЭ ХХК-гадаад худалдаа, газар тариалан, барилга засвар, 40кгх/см2 -с дээш даралттай тоноглолын засвар, түүний туршилт тохируулга. Хасвуу ХХК, Их бага хонгор ХХК-ийн түншлэл-турбины роторын ажлын хүрз солих, турших, динамик баланс хийх ажлыг үйлдвэрт зориулалтын машин дээр гүйцэтгэх ТОӨЗ-ийн 5.2 нөхцлийг хангаагүй, Восток-Энергомонтаж ХХК нь ДЦС-2-ийн турбины ротор солих гэрээт ажлыг 2014 онд эхлүүлсэн боловч одоо хүртэл дуусаагүй. МЗЭ ХХК-ийн тендер техникийн нөхцөл хангаагүй.
  Турбины сэлбэг. /104ш.Проволока Б/Ч 400м,/          161,872,000   2015.04.29 Хасвуу ХХК нь 0.7-40кгх/см2 даралтат савны угсралт, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ, гадаад худалдаа, машин тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийн худалдаа. Техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангасан, 3 удаа чанартай сэлбэг нийлүүлж байсан туршлагатай. Амореинтернэшнл ХХК-гадаад худалдаа, 40кгх/см2 -с дээш даралттай тоноглолын засвар, түүний туршилт тохируулга. Восток-Энергомонтаж ХХК- Эрчим хүчний засвар монтаж, 40кгх/см2 -с дээш даралттай тоноглолын засвар, түүний туршилт тохируулга. Хасвуу ХХК нь 0.7-40кгх/см2 даралтат савны угсралт, туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ, гадаад худалдаа, машин тоног төхөөрөмж сэлбэг хэрэгслийн худалдаа. Амореинтернэшнл ХХК-ийн өмнө нийлүүлсэн сэлбэг чанаргүй байсан. Восток-Энергомонтаж ХХК- ийн нийлүүлэх сэлбэг техникийн шаардлага хангахгүй гэж үзсэн..
6 0—1300С-д температурын датчикуудыг шалгаж баталгаажуулдаг суурин стенд   1ком            65,000,000                  
7 Авто Кран 25тн 1ш          260,000,000                  
8 Станцын дотоод уур, усны хяналтын системийг КХУС-т шилжүүлэх          100,000,000                  
9 Шатахуун          396,957,000         2015.05.01 М-ойл любрикэнтс ХХК нь нефтийн бүтээгдэхүүн импортоор оруулж ирдэг. М-ойл любрикэнтс ХХК-ийн үнийн санал шаардлага хангасан, хамгийн бага. Шунхлай петролиум ХХК, Магнай трейд ХХК, Тэс петролиум ХХК, Сод монгол групп ХХК Шунхлай петролиум ХХК, Магнай трейд ХХК, Тэс петролиум ХХК, Сод монгол групп ХХК-иудын харьцуулах үнэ өндөр.
10 Тос, тосолгооны материал            74,750,000         2015.06.08 Шунхлай петролиум ХХК нь нефтийн бүтээгдэхүүн импортлодог. Шунхлай петролиум ХХК-ийн үнийн санал шаардлага хангасан, хамгийн бага. Магнай трейд ХХК, Азот ХХК, Сод монгол групп ХХК, Юнайтед партс ХХК, М-ойл любрикэнтс ХХК Магнай трейд ХХК, Азот ХХК, Сод монгол групп ХХК, Юнайтед партс ХХК, М-ойл любрикэнтс ХХК-иудын харьцуулах үнэ өндөр.
11 Труба /төрөл бүрийн/ 140тн          285,000,000      227,253,545 2015.03.04 2015.04.03 2014.04.14 2015.07.27 Комфорт импекс ХХК нь цахилгаан станцуудад ган труба, булан нийлүүлж байсан туршлагатай. Комфорт импекс ХХК хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн, техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангасан. Техник импорт ХХК-ийн битум, мотоцикл нийлүүлж байсан туршлагатай. Би Ар Си Глору консалтинг ХХК гадаад худалдаа эрхэлдэг. Техник импорт ХХК-ийн үнийн санал өндөр. Би Ар Си Глору консалтинг ХХК-ийн тендерийн материал дутуу
12 Гуулин труба: Л-68:4555мм,ф19/17. 9.5тн          143,150,000      126,126,000   2015.07.21 Дани ХХК гуулин бэлдэц, гуулин труба, өнгөт метал, бэлдэц нийлүүлдэг туршлагатай. Хамгийн бага үнэ санал болгосон, туршлагатай. Новатех интернэшнл ХХК нь тээрмийн ган бөмбөлөг, өгдөр даралтын хаалт, конвейерийн тууз, насос, насосны сэлбэг нийлүүлж байсан туршлагатай. Техник импорт ХХК битум, мотоцикл нийлүүлж байсан туршлагатай. Новатех интернэшнл ХХК, Техник импорт ХХК-иудын харьцуулах үнэ өндөр, нийлүүлэх хугацаа их.
13 Мазут. 120тн          200,000,000                  
14 Давс /NaCE/. 540тн          102,600,000                  
15 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас /1236ш, гутал 438хос, Хөвөнтэй бээлий 3926 хос/          100,285,000        72,226,220 2015.03.16 2015.04.20 2015.05.13 2015.07.28 Ромелт ХХК оёдлын үйлдвэртэй, Дарханы үйлдвэрүүдийн ажилчдын хувцас оёж нийлүүлдэг, туршлагатай. Оёдлын үйлдвэрийн хүчин чадал хүрэлцээтэй, туршлагатай. Дамен ХХК нь хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн боловч оёдлын үйлдвэрийн талаарх мэдээлэл ирүүлээгүй. Шүтэн-Уул ХХК оёдлын үйлдвэртэй, туршлагатай. Дамен ХХК нь хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн боловч оёдлын үйлдвэрийн талаарх мэдээлэл ирүүлээгүй, тендерт ирүүлсэн мэдээллүүд нь нотлогдоогүй. Шүтэн-Уул ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийн үнэ өндөр, хувилбарт тендерийн бүрдэл дутуу.
16 Ган лист. 58.4тн, Гуулин лист б-4мм. 1м2            93,840,000        85,000,000 2015.03.24 2015.04.24 2015.04.29 2015.05.11 Ус баясгалан ХХК гадаад дотоод худалдаа эрхлэх үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлтэй. Хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн. Мөнх од цацрал ХХК нь төмөр бетон хийц, эдлэлийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг. Мөнх-Од цацрал ХХК-ийн харьцуулах үнэ өндөр
17 Гэрэл: /төрөл бүрийн/, 7277ш            81,145,000        65,999,138 2015.03.25 2015.06.23 2014.07.24 2015.04.24 2015.05.01 2015.07.29   Номин трейдинг ХХК нь хүнсний бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, гэр ахуйн цахилгаан барааны худалдаа, автомашины засвар үйлчилгээ эрхэлдэг. Хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн. Хустайн хишиг ХХК нь гадаад худалдаа эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй, барилга угсралтын 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 заалтын дагуу ажил үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй. Сэлэнгэ охиндий ХХК нь бөөний худалдаа эрхэлдэг. Цагаан ойм ХХК нь гадаад дотоод худалдаа, барилга угсралтын ажил эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй. Тендер шалгаруулалтыг оролцогчийн гомдлоор Сангийн яам хянаж үзээд хүчингүй болгосон. 2 дахь шалгаруулалтад ганцхан Номин трейд ХХК оролцож шалгарсан.
18 Хүхрийн хүчил /H2SO4/. 60тн            65,000,000                  
19 Хаалт, винтель: 395ш            63,670,000        58,000,000 2015.03.04 2015.04.03 2015.05.20   Шалгарсан Цагаан ойм ХХК нь гадаад дотоод худалдаа, барилга угсралт хийх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй. Хуулийн 28-р зүйлд заасан шаардлагуудыг хангасан, үнийн санал төлөвлөсөн хөрөнгөд багтсан. Монтермо ХХК нь гадаад худалдаа эрхлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлтэй Монтермо ХХК-ийн үнийн санал төлөвлөсөн хөрөөнгөөс хэтэрсэн.
20 Цайны газарын Мах, Сүү, бусад үндсэн материал.          326,942,000                  
21 ТГ-4 их засвар            81,000,000                  
22 Зуух-3 их засвар          153,000,000