Чанар, бүтээмжийн мэдээ

Эрдэнэт үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станцын ажилтнууд туршлага солилцлоо.

Компанийн бүтээмж чанарын менежментийн хороо, багууд үйл ажиллагаагаа хэлэлцлээ

“Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийн удирдлагын баг ирж туршлага солилцлоо.

Дархан Төмөрлөгийн Үйлдвэрийн бүтээмжийн зөвлөлийн удирдлагын багтай хамтран ажиллалаа

Чанарын менежер Б.Сэлэнгэ Малайз улсад сургалтанд хамрагдлаа