Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авалт

Тодруулга өгөх албан тушаалтны нэр: Ц.Энхбаатар

Холбоо барих утасны дугаар: 9908 0085

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Гагнуурын аппаратны үнэ          
2 Давсны хүчлийн үнэ          
3 Фосфатны үнэ          
4 Хар цаасны үнэ          
5 Төрөл бүрийн электродны үнэ          
6 Насос /ВПУ/          
7 UFM хэмжүүр          
8 Сульфоуголь          
9 Сульфоуголь 30.8 30.8 130/15 30.8 Дарсантех ХХК
10 Зуухны комьпютерийн сэлбэг          
11 Мазутны үнэ          
12 Зевс-36 агрегатны үнэ          
13 Материалын үнэ /Сэлбэг/          
14 Будагны үнэ          
15 Цахилгаан хөдөлгүүрийн үнэ          
16 Саван угаалгын нунтаг 0-цаас 9.4 8.4 1 8.4 Хүслэн Золбоот ХХК
17 Фрезерный стенок 49.5 49.5 3/15 49.5 Дамоко ХХК
18 Ламп          
19 Давсны хүчил          
20 Сүлжээний тоног төхөөрөмж          
21 Шатахууны үнэ 88.1   7/14 14.5 МТ Дархан ХХК
22 Махны үнэ 326.9     27.9 Ганхуяг
23 Гадны мөнгөт тооцоот дулааны тоолуурыг компьютерт шилжүүлэхэд шаардлагатай програм хангамж, техник хэрэгсэл, материал сэлбэг нийлүүлэх 100.0 88.0 140/15 51.0 Дархан Монополь
24 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 9/15 1,033.6 Шарын гол ХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Гагнуурын аппаратны үнэ          
2 Фосфатны үнэ          
3 Хар цаасны үнэ          
4 Давсны хүчлийн үнэ          
5 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 9/15 879.6 Шарын Гол ХК
6 НД 63/100 насос          
7 Сүлжээний тоног төхөөрөмж 5.5 5.4 4 5.4 Галакси Экспеншин ХХК
8 Ажлын бээлийний үнэ 9.4 9.2 3 9.2 Нарт Нуур ХХК
9 Материалын үнэ /Сэлбэг/          
10 Будагны үнэ 35.0     29.6 Ураншанд ХХК
11 Цахилгаан хөдөлгүүрийн үнэ 40.0 40.0 20/15 40.0 Таван Тойн ХХК
12 Зевс-36 агрегатны үнэ 30.0 29.9 18/15 29.9 Очир Данке Групп ХХК
13 Хөдөлгүүрийн үнэ 44.7 43.1 28/15 11.8 Ар Пи Энд Эй ХХК
14 Мазутны үнэ 209.0 204.0 117/14 100.0 Сод Монгол Групп ХХК
15 Материалын үнэ/Эмульс/ 26.2     6.0 Орд Констракшн ХХК
16 Шатахууны үнэ 88.1   7/14 57.8 МТ Дархан ХХК
17 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 2/15 50.0 Багануур ХК
18 Махны үнэ 326.9 6.7 2 6.7 Цэрэндэлгэр
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Фосфатны үнэ 15.4 15.4 8/15 15.4 Дархан Жавхлан ХХК
2 Авто сэлбэгний үнэ          
3 Хар цаасны үнэ 23.0 22.9 33/15 22.9 Весткүй ХХК
4 ЭЦВ 10-65-150 Насосны үнэ 11.0 10.7 25/15 10.7 Тэгш Мөнгөн Идэр ХХК
5 Давсны хүчлийн үнэ 35.8 35.8 31/15 35.8 Уран Шанд ХХК
6 Мазутны үнэ 209.0 204.0 117/14 92.0 Сод Монгол Групп ХХК
7 Гагнуурын аппаратны үнэ 20.0 19.7 17/15 19.7 Очирданке Групп ХХК
8 Нүүрсний үнэ 2,748.3 2,748.3 9/15 605.4 Шарын Гол ХК
9 Хүхрийн хүчилны үнэ 65.0 59.7 122/14 30.0 Агротрейдимпекс ХХК
10 Давсны хүчил          
11 Зевс-36 агрегатны үнэ          
12 Цахилгаан хөдөлгүүрийн үнэ          
13 Будагны үнэ 18.8 18.8 34/15 18.8 Эйч Ти Эс Эйч ХХК
14 Сальникны үнэ 18.9     17.3 Энхзамбал ХХК
15 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 2/15 87.0 Багануур ХК
16 Төрөл бүрийн электродны үнэ 34.8     33.0 Бид Бүтээнэ ХХК
17 Материалын үнэ/холхивч/ 35.9     35.9 Дарсан Тех ХХК
18 Бараа материалын үнэ/Таль/ 1.7     1.7 Хандарсан ХХК
19 Бараа материалын үнэ/Аммиак/ 3.6     3.6 Хандарсан ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Насос КС-50-55-2С          
2 РЕМЕН          
3 ТП-22 тос          
4 ЧАЦАРГАНА          
5 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ          
6 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ          
7 Давсны хүчил          
8 Материалын үнэ /Сэлбэг/          
9 Будагны үнэ          
10 Сүлжээний тоног төхөөрөмж          
11 Хар тосны үнэ          
12 Фосфатны үнэ          
13 Хар цаасны үнэ          
14 Гагнуурын аппаратны үнэ          
15 ЭЦВ 10-65-150 Насосны үнэ          
16 Зевс-36 агрегатны үнэ          
17 Сульфоуголь          
18 Фрезерный стенок          
19 Цахилгаан хөдөлгүүрийн үнэ          
20 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 9/15 200.0 Шарын Гол ХК
21 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 2/15 50.0 Багануур ХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Ухаалаг самбар 16.3 8.8 10 8.8 Ти Ди Эй Эс ХХК
2 Махны үнэ 326.9 13.9 69/15 12.5 Таван тойн ХХК
3 Нэргүйбаатар Германы сургалт ханш 2205       6.1 РТТ ХХК
4 65/15 тоот гэрээний материалын үнэ 25.7 25.7 65/15 25.7 Асгат Оюу ХХК
5 Барааны үнэ Калориметр 5Е-5500С 1ком 39.8 39.8 92/15 19.8 Эрхэм ивээл ХХК
6 Барааны үнэ/Конденсаторын гуулин хоолойн бохирдолыг цэвэрлэгч агрегат Зэвс-турбопровод (ОХУ)-1ком/ 29.9 29.9 18/15 5.1 Очир Данке Групп ХХК
7 Насос /ВПУ/          
8 Хүхрийн хүчилны үнэ 65.0 59.7 122/14 28.6 “Агротрейдимпекс”ХХК
9 Тамирчид хувцас       8.8 Жи Энд Эс ХХК
10 Хаалт, винтель: 395ш 63.7     9.9 Нинж бар ХХК
11 Бульдозер LIEBHERR-734-1ш 525.0 509.9 51/15 100.0 “Моннис Интернэшнэл”ХХК
12 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 2/15 101.8 Багануур ХК
13 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 9/15 451.2 Шарын гол ХК
14 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 350.0 20.0 110/15 48.7 Дархан Уянга ХХК
15 Материалын үнэ /Сантехник/ 28.6 28.6 48/15 28.6 Муба ХХК
16 Материалын үнэ/төрөл бүрийн/       7.1 Эвт Дооз ХХК
17 Материалын үнэ /Бичиг хэрэг,төрөл бүрийн хор/       9.5 Балж-Анд
18 Эмнэлэг, эрүүл мэндийн өрөөний төхөөрөмж. 5ш 10.9 10.9 17 10.9 Нарт нуур ХХК
19 Материалын үнэ/Гуулин прутки,нерж лист/ 21.0     20.0 Галакси Экспеншин ХХК
20 Гагнуурын аппарат 5квт/бензин/ 1ш,Төмөр вакум цонх 115мкв,Галын цемент 7тонн,Шамат нунтаг 8тонн,Мертель5тонн,Эмульсын лак 441ш 48.7     48.7 Дархан Уянга ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 B1102 Acго-с 18л 26.2     7.9 Орд Констракшн ХХК
2 Авто сэлбэгний үнэ 8.6 8.6 18 8.6 Намдэмүн сервис ХХК
3 Материалын үнэ /Сэлбэг/ 15.5     19.3 Сэлэнгэ Охиндий ХХК
4 Хөдөлгүүрийн үнэ 49.5 49.5 71/15 49.5 Эрчим Анд ХХК
5 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 2/15 50.0 Багануур ХК
6 Махны үнэ 326.9 13.9 69/15 12.3 Таван Тойн ХХК
7 Бульдозер LIEBHERR-734-1ш 525.0 509.9 51/15 100.0 Моннис Интернэшнл ХХК
8 Нунтаг азбестны үнэ 21.5     15.0 Дарсан тех ХХК
9 Номын уридчилгаа төлбөрийн үнэ   19.1 99/15 9.6 Амьдрал АССА сэтгүүл
10 Шатахууны үнэ 88.1   7/14 20.0 МТ Дархан ХХК
11 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 9/15 406.9 Шарын гол ХК
12 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 20.8 20.8 33/15 8.0 Весткүй ХХК
13 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 28.9     22.4 Сэлэнгэ Охиндий ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 13.9 13.6 42/15 1.4 Галакси Экспеншин ХХК
2 Материалын үнэ/төрөл бүрийн/ 22.1 22.1 110/15 22.1 Дархан Уянга ХХК
3 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 2/15 73.0 Багануур ХК
4 Нүүрсний үнэ 8,100.0     310.0 Шарын гол ХК
5 Барааны үнэ Калориметр 5Е-5500С 1ком 39.8 39.8 92/15 39.8 Эрхэм ивээл ХХК
6 Труба /төрөл бүрийн/ 140тн 10.0     10.0 Гайдер ХХК
7 Барааны үнэ /чага мөөг/ 7.6 7.6 09 7.6 Монгол хусны чага ХХК
8 Будагны үнэ 8.4 8.4 24 8.4 Отгон Цамхаг ХХК
9 ТП-22 тос 56.0 47.3 72/15 15.0 Шунхлай Петролиум ХХК
10 Барааны үнэ /Зарцуулалтын хэмжүүр /UFM-005 датчик/ 3ш, Усны дулааны тоолуур. СТД-В. 1ш, Даралтын дижитал трансмистер. 12ш, Зарцуулалт, Түвшний трансмистер. 3ш/ 32.0 32.0 22/15 14.0 Тоон ертөнц ХХК
11 Шатахууны үнэ 88.1     12.2 МТ Дархан ХХК
12 Ухаалаг самбар 16.3     7.5 Ти Ди Эй Эс ХХК
13 Барааны үнэ/кондейшн/ 13.4 13.4 120/15 6.7 Өрөхтийн оргил ХХК
14 Гуулин труба: Л-68:4555мм,ф19/17. 9.5тн 143.2 126.1 83/14 10.0 Дани ХХК
15 Материалын үнэ/Дэр мод.300ш, Дүнз. 70ш/ 26.0 25.9 104/15 25.9 Бүшдэг Уул ХХК
16 Материалын үнэ/привод араа/ 35.0 35.0 106/15 35.0 Их морьт цагаагчин ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Гуулин труба: Л-68:4555мм,ф19/17. 9.5тн 100.0 126.1 83/15 60.0 Дани ХХК
2 Барааны үнэ /Зарцуулалтын хэмжүүр /UFM-005 датчик/ 3ш, Усны дулааны тоолуур. СТД-В. 1ш, Даралтын дижитал трансмистер. 12ш, Зарцуулалт, Түвшний трансмистер. 3ш/ 21.0 32.0 22/15 7.0 Тоон ертөнц ХХК
3 Шатахууны үнэ 45.9     10.0 Шунхлай Петролиум ХХК
4 Бульдозер LIEBHERR-734-1ш 525.0 509.9 51/15 100.0 Моннис Интернэшнл ХХК
5 Труба /төрөл бүрийн/ 140тн 120.0 250.0 63/15 70.0 Комфорт импекс ХХК
6 Ган лист. 58.4тн, Гуулин лист б-4мм. 1м2 93.8 85.0 79/15 30.0 Ус баясгалан ХХК
7 Мазутын бак 2-н их засвар 45.0 44.5 94/15 29.8 Үйзэн тайж ХХК
8 Барааны үнэ /маск/ 8.3 8.3 25 8.3 Отгон Цамхаг ХХК
9 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 9/15 350.0 Шарын гол ХК
10 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 2/15 100.0 Багануур ХК
11 Материалын үнэ /Сэлбэг/ 23.5 23.5 122/15 23.5 Сигма Эс ХХК
12 ТП-22 тос 45.9 47.3 72/15 20.9 Шунхлай Петролиум ХХК
13 ТГ-1 их засвар 1,300.0 1,300.0 90/15 648.9 УБ хот барилга зам гүүрийн корпораци ХХК
14 Материалын үнэ/төрөл бүрийн/ 32.8 32.8 21/15 31.2 Гранддивранз ХХК
15 Шатахууны үнэ 88.1     16.3 МТ Дархан ХХК
16 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас /1236ш, гутал 438хос, Хөвөнтэй бээлий 3926 хос/ 100.3 72.2 88/15 67.5 Ромелт ХХК
17 Номын уридчилгаа төлбөрийн үнэ   19.1 99/15 9.5 Амьдрал АССА сэтгүүл
18 Нотебүүк,комьпютрийн үнэ       7.6 Намираа Эх ХХК
19 Три натри фосфат /Na3PO4*12H2O/. 4тн 15.4 15.4 8/15 9.7 Дархан Жавхлан ХХК
20 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 28.9     28.9 Гайдер ХХК
21 Шатахууны үнэ 121.2   67/15 33.5 М Ойл Групп
22 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ   15.6 55/15 15.6 Энерго тех Сервис ХХК
23 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн       6.1 Мөнх тунгалаг оргил ХХК
24 Хаалт, винтель: 395ш 63.7     21.6 Нинж бар ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Шатахууны үнэ 295.0   67/15 67.7 М Ойл Групп
2 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас /1236ш, гутал 438хос, Хөвөнтэй бээлий 3926 хос/ 100.3 42.2 88/15 17.5 Ромелт ХХК
3 Бульдозер LIEBHERR-734-1ш 525.0 509.9 51/15 50.0 Моннис Интернэшнл ХХК
4 Труба /төрөл бүрийн/ 140тн 241.0 249.9 63/15 50.0 Комфорт импекс ХХК
5 Гуулин труба: Л-68:4555мм,ф19/17. 9.5тн 143.2 126.1 83/15 30.0 Дани ХХК
6 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 9/15 333.9 Шарын гол ХК
7 Хөдөлгүүрийн үнэ   43.1 28/15 43.1 Ар Пи Энд Эй ХХК
8 Материалын үнэ /конвейр лент/ 9.6 9.6 21 9.6 Цооноо ЗГБХН
9 Насос /ВПУ/ 7.5 7.5 19 5.5 Фаморе ХХК
10 Нотебүүк,комьпютрийн үнэ   13.3 109/15 7.6 Сороскомпьютр ХХК
11 Номын уридчилгаа төлбөрийн үнэ   10.5 135/15 5.3 Баттөгс хурд ХХК
12 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ       6,437.6 Сэлэнгэ Охиндий ХХК
13 Материалын үнэ/Сьёмник сг-50тн/ 5.5     5.5 Ганхүү
14 Барааны үнэ/кондейшн/   13.4 120/15 6.7 Өрөхтийн оргил ХХК
15 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 44.0 44.0 26/15 7.1 Энх Замбал ХХК
16 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 2/15 240.0 Багануур ХК
17 Материалын үнэ/төрөл бүрийн/ 21.6     21.6 Нинж бар ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Гуулин труба: Л-68:4555мм,ф19/17. 9.5тн 143.4 126.1 83/15 26.1 Дани ХХК
2 Lidherr PR 734 техникийн үнэ 525.0 509.9 51/15 159.8 Моннис Интернэшнл ХХК
3 Барааны үнэ/Ролик Е-250,Е-950/,400ш 26.8 26.5 54/15 18.4 Бүлээн Даваа ХХК
4 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 9/15 450.0 Шарын гол ХК
5 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 2/15 235.0 Багануур ХК
6 Нотебүүк,комьпютрийн үнэ 39.0 25.0 96/15 25.0 Грандворк Интернэшнл ХХК
7 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 100.0 88.0 140/15 26.4 Дархан Монополь ХХК
8 Труба /төрөл бүрийн/ 140тн 219.1 250.0 63/15 114.1 Комфорт Импекс ХХК
9 Ган лист. 58.4тн, Гуулин лист б-4мм. 1м2 93.8 85.0 79/15 15.0 Ус Баясгалан ХХК
10 Шатахууны үнэ 121.2   67/15 44.0 М ОЙЛ Групп
11 Барааны үнэ/төрөл бүрийн гэрэл 7277ш/ 81.1     10.0 Монскан ХХК
12 Барааны үнэ/галын хор, хайрцаг/ 11.8 15.6 76/15 15.6 Гал импекс ХХК
13 Материалын үнэ/Ган бөмбөлөг/ 49.5 47.5 60/15 15.0 Новатек Интернэшнл ХХК
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/ Гэрээний дүн Захиалагч, гүйцэтгэгчийн байгуулсан гэрээ* Санхүүжилтийн хэмжээ Нийлүүлэгчийн нэр хаяг
1 Гүүрэн краны засварын ажлын хөлс 29.0 17.3 114/15 17.0 Оакс Экспресс монголиа ХХК
2 Бараа материал /мотор/-н үнэ 7.8 7.8 №37 7.8 Намдэмүн сервис ХХК
3 Нүүрсний үнэ 2,743.8 2,743.8 9/15 450.0 Шарын гол ХК
4 Нүүрсний үнэ 8,100.0 8,100.0 2/15 18.0 Багануур ХК
5 Турбины сэлбэг. /104ш.Проволока Б/Ч 400м,/ 161.0 130.0 64/15 30.0 Хасвуу ХХК
6 Барааны үнэ /газардлагын хэмжүүр/ 7.7 7.7 №30 7.7 Гасба ХХК
7 Материалын үнэ/фрезерийн гловка/ 7.5 7.5 №19 7.5 Фаморе ХХК
8 Барааны үнэ/Усан шахалтын даралтын пресс, дижитал электрон маномерт 22.9 22.9 138/15 22.9 Жинст Инженеринг ХХК
9 Мазутны үнэ 200.0 105.5 142/15 50.0 Эсэнтрейдинг ХХК
10 МАТЕРИАЛЫН ҮНЭ 17.6 16.3 137/15 16.3 Халаалт салхивч ХХК
11 Махны үнэ 326.9 5.3 №40 5.3 Хонгорзул