Тендерийн шалгаруулалт 2015

ШИЛЭН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

ДДЦС ТӨХК-ийн шилэн данстай танилцахын тулд

ДАРЖ ХОЛБОГДОНО УУ

тендерийн ерөнхий мэдээлэл

Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 Бульдозер LIEBHERR-734-1ш 525,000,000.0 509,860,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Моннис интернэшнл ХХК. Техникийн тодорхойлолт бүрэн хангасан, үнийн санал нь захиалагчийн төлөвлөсөн хөрөнгөд багтсан.   Люкс констракшн ХХК. Техникийн тодорхойлолтод заасан 16 үзүүлэлтээс 6-г хангасан.
2 Том оврын автобус (Хьюндай Аэросити) 1ш 265,000,000.0 263,500,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Өсөх урам ХХК. Техникийн тодорхойлолт бүрэн хангасан, үнийн санал нь захиалагчийн төлөвлөсөн хөрөнгөд багтсан.   Хьюндай Моторс монгол ХХК-техникийн тодорхойлолтод нийцсэн боловч харьцуулах үнэ өндөр. Топ транс интернэйшнл ХХК-2013 оны автобус санал болгосон, аудитын дүгнэлт ирүүлээгүй
3 Турбины сэлбэг. /104ш.Проволока Б/Ч 400м,/ 161,872,000.0         Хасвуу ХХК. Техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангасан, 3 удаа чанартай сэлбэг нийлүүлж байсан туршлагатай.   Амореинтернэшнл ХХК-ийн өмнө нийлүүлсэн сэлбэг чанаргүй байсан. Восток-Энергомонтаж ХХК- ийн нийлүүлэх сэлбэг техникийн шаардлага хангахгүй гэж үзсэн.
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 ТГ-1 их засвар 1,200,000,000.0 1,181,820,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     УБ хотын барилга, зам гүүрийн корпораци ХХК, Харбин HAQI цахилгаан станцын тоног төхөөрөмж компанийн түншлэлийн ирүүлсэн тендер техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангасан.   Хасвуу ХХК, Их бага хонгор ХХК-ийн түншлэл-турбины роторын ажлын хүрз солих, турших, динамик баланс хийх ажлыг үйлдвэрт зориулалтын машин дээр гүйцэтгэх ТОӨЗ-ийн 5.2 нөхцлийг хангаагүй, Восток-Энергомонтаж ХХК нь ДЦС-2-ийн турбины ротор солих гэрээт ажлыг 2014 онд эхлүүлсэн боловч одоо хүртэл дуусаагүй. МЗЭ ХХК-ийн тендер техникийн нөхцөл хангаагүй.
2 Шатахууны үнэ 396,957,000.0   Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     М-ойл любрикэнтс ХХК-ийн үнийн санал шаардлага хангасан, хамгийн бага.   Шунхлай петролиум ХХК, Магнай трейд ХХК, Тэс петролиум ХХК, Сод монгол групп ХХК-иудын харьцуулах үнэ өндөр.
3 Ган лист. 58.4тн, Гуулин лист б-4мм. 1м2 93,840,000.0 85,000,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Ус баясгалан ХХК. Хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн.   Мөнх-Од цацрал ХХК-ийн харьцуулах үнэ өндөр
4 Хөдөлмөр хамгааллын хувцас /1236ш, гутал 438хос, Хөвөнтэй бээлий 3926 хос/ 100,285,000.0 72,226,220.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Ромелт ХХК. Оёдлын үйлдвэрийн хүчин чадал хүрэлцээтэй, туршлагатай.   Дамен ХХК нь хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн боловч оёдлын үйлдвэрийн талаарх мэдээлэл ирүүлээгүй, тендерт ирүүлсэн мэдээллүүд нь нотлогдоогүй. Шүтэн-Уул ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийн үнэ өндөр, хувилбарт тендерийн бүрдэл дутуу.
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 Тос, тосолгооны материал 74,750,000.0   Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Шунхлай петролиум ХХК-ийн үнийн санал шаардлага хангасан, хамгийн бага.   Магнай трейд ХХК, Азот ХХК, Сод монгол групп ХХК, Юнайтед партс ХХК, М-ойл любрикэнтс ХХК-иудын харьцуулах үнэ өндөр.
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 Труба /төрөл бүрийн/ 140тн 285,000,000.0 227,253,545.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Комфорт импекс ХХК хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн, техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангасан.   Техник импорт ХХК-ийн үнийн санал өндөр. Би Ар Си Глору консалтинг ХХК-ийн тендерийн материал дутуу
2 Гуулин труба: Л-68:4555мм,ф19/17. 9.5тн 143,150,000.0 126,126,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     Дани ХХК. Хамгийн бага үнэ санал болгосон, туршлагатай.   Новатех интернэшнл ХХК, Техник импорт ХХК-иудын харьцуулах үнэ өндөр, нийлүүлэх хугацаа их.
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 Гадны мөнгөт тооцоот дулааны тоолуурыг компьютерт шилжүүлэхэд шаардлагатай програм хангамж, техник хэрэгсэл, материал сэлбэг нийлүүлэх 100,000,000.0 88,000,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам     “Дархан Монополь” ХХК нь үнийн хувьд боломжийн, санхүүгийн үзүүлэлт эрсдэлгүй, бараа материал нийлүүлэх компанитай гэрээ хэлцэл тодорхойлолт авсан байв.   “Энержи конвертер” ХХК -ийн санхүүгийн баланс нь аудитын дүгнэлтгүй, санхүүгийн эрсдэлтэй, компань байгуулагдсан хугацаанаас өмнө үйл ажиллагаа эрхэлж байсан зөрчилтэй, бараа материал нийлүүлэх туршлагагүй, нийлүүлэх бараа материалын үйлдвэрлэгчтэй хийсэн гэрээ хэлцэл байхгүй зэрэг шалтгаанаар татгалзсан.
Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал Батлагдсан төсөвт өртөг Гэрээний дүн Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам Захиалагчийн баталсан тендерийн баримт бичиг* Тендерт шалгарсан оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан Тендерт шалгараагүй оролцогчийн товч мэдээлэл Үндэслэл, шалтгаан
1 Авто кран нийлүүлэх тендер 260,000,000.0 256,500,000.0 Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам Авто кран нийлүүлэх тендерийн баримт бичиг Рояал Тауэр ХХК Санхүүгийн үзүүлэлт сайн, хамгийн бага үнийн санал ирүүлсэн, ажилчдынх нь ур чадвар сайн, ажлын туршлагатай, авто краны марк, техникийн үзүүлэлт чанарын шаардлага хангасан, БНХАУ-ын “ZOOMLION” компанитай гэрээтэй байв.   МСМ Групп ХХК нь өндөр үнийн саналтай, техникийн баримт бичиг шаардлагатад нийцсэн тендер ирүүлээгүй, техникийн тодорхойлолт байхгүй байгаа, баримт дээр гарын үсэг зураагүй байв.