Илтгэлүүд

Эрдэм шинжилгээний илтгэлүүд

1 БАГА ПАРАМЕТРТЭЙ УУРЫН ЗАРЦУУЛАЛТЫГ ХЭМЖИХ    /”ДДЦС” ТӨХК.   ДХХА цехийн засварын мастер Б.Ариунболор/ Татаж авах
2 “ДДЦС” ТӨХК-ИЙН ЗУУХ ТУРБИНЫ ТУСЛАХ ТОНОГЛОЛЫГ КОМПЬЮТЕРЫН ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН НЭГДСЭН СИСТЕМД ШИЛЖҮҮЛЭХ  /“ДДЦС”ТӨХК-ийн ДХХА цехийн ашиглалтын инженер Б.Баяр, “ДДЦС”ТӨХК-ийн ДХХА цехийн автоматикийн инженер С.Мөнхбилэг/ Татаж авах
3 ПТ-12-35/10 УУРЫН ТУРБИНЫГ КОМПЬЮТЕРИЙН ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМД ШИЛЖҮҮЛЭХ АСУУДАЛ  /ДДЦС ТӨХК. Техник хяналтын инженер З.Батмандах/ Татаж авах
4 “Чанарын нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны шинэ хандлагууд түүнийг байгууллагын төгс төгөлдөршлийн загвартай уялдуулах нь”  /ДДЦС ТӨХК. Зөвлөх инженер В.Даваажав/ Татаж авах
5 ДЦС-ЫН ҮНДСЭН ТОНОГЛОЛЫН ЗАСВАРЫН ЧАНАРТ ГАГНУУРЫН ТЕХНОЛОГИЙН НӨЛӨӨЛӨЛ  /ДДЦС ТӨХК. Металл судлалын инженер Н.Догсомбаяр/ Татаж авах
6 “Дүүрсэн үнсэн санд агуулагдаж буй хаягдал үнсээр нь өндөрлөн шинэ далан байгуулах” дэвшилтэт  технологийн үр ашиг”  /ДДЦС ТӨХК. Техник хяналтын инженер Н.Эрдэнэбат/ Татаж авах
7 “ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ – ИННОВАЦ – ҮР АШИГ” сэдэвт илтгэлийн уралдаанд оролцох бүтээл  /ДДЦС ТӨХК. Турбин цехийн засварын инженер Ж.Хүдэр, засварын мастер Н.Мөнхтулга/ Татаж авах
8 Цахилгаан тоноглолын инвертерийн ашиглалтын судалгаа  /ДДЦС ТӨХК. Цахилгаан цехийн ээлжийн дарга Н.Лхагвадорж/ Татаж авах
9 Эрчим хүчний ухаалаг сүлжээг нэвтрүүлэх хэрэгцээ шаардлага, арга зам  /ДДЦС ТӨХК. ДХХА цехийн дарга В.Даваажав/ Татаж авах
1 Дулааны эрчим хүчний түгээлтийн хяналт мэдээллийн систем       /”ДДЦС” ТӨХК.   МУ –ын Зөвлөх инженер В.Даваажав, Програм хангамжийн инженер О.Сэргэлэн, Програм хангамжийн инженер С.Мөнхбилэг/ Татаж авах
2 Бүтээмжид суурилсан Чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн туршлага  /ДДЦС ТӨХК. ДХХА цехийн дарга В.Даваажав/ Татаж авах
3 ЗУУХНЫ ХЯНАЛТ УДИРДЛАГЫН НӨӨЦ БҮХИЙ (REDUNDANT) СИСТЕМ  /ДДЦС ТӨХК. ДХХА цехийн дарга В.Даваажав, Техник хяналтын инженер З.Батмандах, Програм хангамжийн инженер Д.Батхүү/ Татаж авах