Эрхэм зорилго

ХЭРЭГЛЭГЧЭЭ ДЭЭДЭЛСЭН НАЙДВАРТАЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ КОМПАНИ БАЙНА

2030 ОН ГЭХЭД ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭЭДЭЛСЭН, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ, ХҮЧИН ЧАДЛАА НЭМЭГДҮҮЛСЭН, ҮР АШИГТАЙ, ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ БҮХИЙ НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГАТАЙ КОМПАНИ БОЛНО.

  • ЧАДВАРЛАГ, БҮТЭЭЛЧ АЖИЛТАН
  • ЭЕРЭГ ХАНДЛАГА
  • АЖИЛЛАХ АЮУЛГҮЙ, ЭРҮҮЛ ОРЧИН
  • БАГИЙН АЖИЛЛАГАА
  • ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
  • БИД ЦАХИЛГААН, ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ҮР АШИГТАЙ ГОРИМООР, ӨНДӨР ЧАНАРТАЙ, ХАТУУ ХЯНАЛТТАЙ, НАРИЙН ХЭМЖИЛТТЭЙ, САХИЛГА БАТ ХАРИУЦЛАГАТАЙ ШУУРХАЙ ЯВУУЛЖ, ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙГ ХАНГАНА.