Бүтээмж, ISO9001

Slide background

2006 оны 11 сард "Өөрчлөлтийн менежмент" хөтөлбөрийн нээлт

Slide background

Бүтээмжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багийн анхны хуралдаан

Slide background

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал Үндэсний бүтээмжийн шагнал

Эрчим хүчний салбартаа Анх удаа олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2008/МNS ISO9001:2010 стандартыг нэвтрүүлсэн ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ КОМПАНИ

Монгол улсдаа бүтээмжийн хөдөлгөөнийг анх удаа монгол багштайгаар эхлүүлж, хэрэгжүүлсэн байгууллага

“ДДЦС”ТӨХК нь  үйл ажиллагаандаа 2007 оноос Бүтээмж дээшлүүлэх Ажлын байрны соёл-5S, Кайзен саналын систем, Чанарын дугуйлангийн арга хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэн хэрэгжүүлэн хэвшүүлж, Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг 2013 оноос эхлүүлж  үндсэн шаардлагуудыг авч хэрэгжүүлэн компанийн чанарын бодлого, зорилго, зорилтыг шинэчлэн тодорхойлох зэрэг олон үйл явцуудыг гүйцэтгэн ажилласнаар 2015 оны 04 сарын 09-ны өдөр Монгол улсын  “Стандартчилал хэмжил зүйн газар”-аас Чанарын удирдлагын тогтолцоог ISO 9001:2008/ MNS ISO 9001:2010 стандартын дагуу нэвтрүүлсэн сертификат гардан авч  Монгол улсын Эрчим хүчний салбартаа  эрчим хүч үйлдвэрлэгч компаниудаас Чанарын удирдлагын  тогтолцоог нэвтрүүлсэн Анхдагч байгууллага, хамт олон болсон. Манай компани нь  бүтээмжийн үйл ажиллагаагаа үе шаттайгаар сайжруулан шинэчилж 2017 оноос  компанийн хэмжээнд бүтээмж чанарын тогтолцооны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хянан чиглүүлэх 50 гаруй ажилтнуудаас бүрдсэн “Бүтээмж чанарын менежментийн хороо”-г байгуулан үйл ажиллагаагаа эхлэн ажиллаж  байна. Цаашид үйлдвэрлэлийн үйл явц, техник технологийн үйл ажиллагаандаа чанарын удирдлага менежментийн тогтолцоог уялдуулан хэрэгжүүлж  ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах, хэмжих, үнэлэх үйл явцыг дээшлүүлэх, хэвшүүлэх, улмаар хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

 

Buteemj_butets