ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

ТУЗ-ийн дарга, гишүүд

Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга Х.Бекболат  /ЭХЯ-ны хяналт,шинжилгээ дотоод аудитын газрын мэргэжилтэн / Эрчим хүчний төрийн өмчит компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019.07.25-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолоор
2 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Отгонцэцэг /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/
3 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Баттөмөр /ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэн/
4 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ариундэлгэр /ЭХЯ-ны хяналт,шинжилгээ дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн/
5 ТУЗ-ийн гишүүн Т.Санчиргарав /ТӨБЗГ-ын мэргэжилтэн/
6 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Дорж Самдан  /тэтгэвэрт/ Магистр, дулааны зөвлөх инженер ЭХЯ-ын 2019.07.04-ны өдрийн  тогтоолоор
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Төрбат  /тэтгэвэрт/Диплом, инженер эдийн засагч
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Р.Дорж  /тэтгэвэрт/Бакалавр, эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн зохион бүтээгч зөвлөх инженер
9 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Сэргэлэн “ДДЦС” ТӨХК-ийн хуульч ТУЗ-ийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн тогтоолоор