ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

Албан тушаал ТУЗ-ийн дарга гишүүдийн нэрс, үндсэн албан тушаал Томилсон шийдвэр
1 ТУЗ-ийн дарга Б.Отгонцэцэг /Эрчим хүчний яамны санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга/ “ДДЦС” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020.01.17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол
3 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Баттөмөр /ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэн/ Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019.04.24-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор
4 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ариундэлгэр /ЭХЯ-ны хяналт,шинжилгээ дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн/
5 ТУЗ-ийн гишүүн Д.ОДМАА   /ТУЗ-ийн гишүүн/  Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын  хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020.04.24-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор
6 ТУЗ-ийн гишүүн Б.ДАВААНЯМ /ЭХЯ-ны Эрчим хүчний  Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн Цахилгаан түгээх сүлжээний бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн / Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын  хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020.12.15-ны өдрийн 11 дүгээр  тогтоолоор
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.БАТТУЛГА   ХААИС-д эдийн засгийн багш “ДДЦС” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020.05.18-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Төрбат  /тэтгэвэрт/Диплом, инженер эдийн засагч
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.ӨЛЗИЙТОГТОХ Дархан-Уул аймгийн спорт цогцолборын барилгын эрчим хүчний хяналтын инженер
10 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Сэргэлэн “ДДЦС” ТӨХК-ийн хуульч ТУЗ-ийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн тогтоолоор