ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

1 ТУЗ-ийн дарга Д.Даваасүрэн  /ЭХЯ-ны  Эрчим хүч, түлшний бодлогын хэрэгжилтийн газрын түлшний хангамжийн хэлтсийн дарга “ДДЦС” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020.01.17-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоол
2 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Отгонцэцэг /ЭХЯ-ны мэргэжилтэн/ Эрчим хүчний төрийн өмчит компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019.04.25-ны өдрийн 8 дугаар тогтоолоор
3 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Баттөмөр /ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн мэргэжилтэн/
4 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Ариундэлгэр /ЭХЯ-ны хяналт, шинжилгээ дотоод аудитын газрын ахлах мэргэжилтэн/
5 ТУЗ-ийн гишүүн Д.ОДМАА /ТУЗ-ийн гишүүн/  Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн Эрчим хүчний төрийн өмчит компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2019.04.24-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор
6 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.БАТТУЛГА  /ХААИС-д эдийн засгийн багш/ “ДДЦС” ТӨХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2020.05.18-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Төрбат  /тэтгэвэрт/Диплом, инженер эдийн засагч
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.ӨЛЗИЙТОГТОХ /Дархан-Уул аймгийн спорт цогцолборын барилгын эрчим хүчний хяналтын инженер/
9 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Сэргэлэн /“ДДЦС” ТӨХК-ийн хуульч/ ТУЗ-ийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн тогтоолоор