ТУЗ-ийн гишүүд

"ДДЦС" ТӨХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн танилцуулга

ТУЗ-ийн дарга гишүүдийн нэрс Үндсэн албан тушаал  Томилсон шийдвэр 
1 ТУЗ-ийн дарга Б.Отгонцэцэг  Эрчим хүчний яамны Санхүү хөрөнгө оруулалтын газрын Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга/ Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01 дүгээр тогтоолын 01 дүгээр хавсралтаар  
2 ТУЗ-ийн гишүүн Б. Ариундэлгэр  Эрчим хүчний яамны  хяналт,шинжилгээ дотоод аудитын газрын шинжээч
3 ТУЗ-ийн гишүүн Д.Одмаа    Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын мэргэжилтэн
4 ТУЗ-ийн гишүүн П.Даваадорж   Эрчим хүчний яамны  Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газарт эрсдэлийн удирдлага хариуцсан ахлах шинжээч Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны 01 дүгээр тогтоолын 03 дугаар хавсралтаар 
5 ТУЗ-ийн гишүүн Б.Шүр-Эрдэнэ  Эрчим хүчний яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын Тайлан мэдээ, дотоод асуудал хариуцсан зохион байгуулагч 
6 ТУЗ-ийн гишүүн Д.Төртулга  Эрчим хүчний яамны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн шинжээч 
7 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ж.БАТТУЛГА    ХААИС-д эдийн засгийн багш  Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны 02 дугаар тогтоолын 01 дүгээр хавсралтаар 
8 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Жамбалсүрэн    тэтгэвэрт /Дулааны  зөвлөх инженер  Эрчим хүчний төрийн өмчит хувьцаат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 2021 оны 05 дугаар сарын 07-ны 02 дугаар тогтоолын 03 дугаар  хавсралтаар 
9 ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Т.Цогзолмаа     Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 14-р багийн засаг дарга
10 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Сэргэлэн   “ДДЦС” ТӨХК-ийн хуульч ТУЗ-ийн 2017 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдрийн тогтоолоор